Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov, příspěvková organizace
v
v

Změny v rozvrhu Wednesday 18. 5.

Nepřítomné třídy 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
2.PA sPX sPX sPX sPX sPX sPX sPX sPX sPX sPX sPX sPX sPX sPX
2.PE sPX sPX sPX sPX sPX sPX sPX sPX sPX sPX sPX sPX sPX sPX
2.PM sPX sPX sPX sPX sPX sPX sPX sPX sPX sPX sPX sPX sPX sPX
2.PT sPX sPX sPX sPX sPX sPX sPX sPX sPX sPX sPX sPX sPX sPX
2.PV sPX sPX sPX sPX sPX sPX sPX sPX sPX sPX sPX sPX sPX sPX
3.PE sPX sPX sPX sPX sPX sPX sPX sPX sPX sPX sPX sPX sPX sPX
3.PD sPX sPX sPX sPX sPX sPX sPX sPX sPX sPX sPX sPX sPX sPX
3.PM sPX sPX sPX sPX sPX sPX sPX sPX sPX sPX sPX sPX sPX sPX
3.PS sPX sPX sPX sPX sPX sPX sPX sPX sPX sPX sPX sPX sPX sPX
3.PT sPX sPX sPX sPX sPX sPX sPX sPX sPX sPX sPX sPX sPX sPX
3.PV sPX sPX sPX sPX sPX sPX sPX sPX sPX sPX sPX sPX sPX sPX
4.PA MZ MZ MZ MZ MZ MZ MZ MZ MZ MZ MZ MZ MZ MZ
4.PE US US US US US US US US US US US US US US
4.PM US US US US US US US US US US US US US US
4.PT US US US US US US US US US US US US US US
4.PV US US US US US US US US US US US US US US
Nepřítomní učitelé 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Babický Tomáš Kf .. ..
Berková Romana - - -
Budař Petr .. - .. - - -
Dudášová Radka - .. - .. - Stro .. .. - - - - - -
Gondíková Jana - .. .. Ko .. .. - - - - -
Horvát Josef - - - -
Ivan Karel .. .. .. - - -
Mašek Tomáš - - - - .. .. - - - - - - - -
Miškovský Miroslav - .. Hc .. .. .. -
Pitrová Ivana - .. - .. .. - Sch Tk - - - - - -
Prekop Tomáš - .. .. .. .. - .. - - - -
Synáčová Daniela - - .. - - - - -
Šponiarová Pavlína .. La - .. .. - -
Toksa Martin - .. Hc - .. .. -
Místnosti mimo provoz 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1402 M Z M Z M Z M Z M Z M Z M Z M Z M Z M Z M Z M Z M Z M Z
1408 M Z M Z M Z M Z M Z M Z M Z M Z M Z M Z M Z M Z M Z M Z
Změny v rozvrzích učitelů
Babický Tomáš
4 odpadá ON 3.PD
Vlček Jaroslav
3 odpadá PVA 2.PT (1sk)
4 odpadá PVA 2.PT (2sk)
5 odpadá PVA 4.PT
Bartovská Monika
1 odpadá Nj 2.PA (y)
Berková Romana
1 odpadá Čj 3.PV
3 odpadá Čj 3.PE
4 odpadá Čj 3.PE
Borská Eva
4 odpadá M 4.PM
Broďáni Hana
6 odpadá Aj 2.PV
Brychtová Zuzana
2 odpadá PEK 3.PM
5 odpadá PEK 4.PM
Budař Petr
1 odpadá PCOP 2.PE (pce2)
2 odpadá PCOP 2.PE (pce2)
Dauschinger Václav
5 odpadá ST 2.PA (str)
Fikarová Eva
2 supl. (Šp MZ) P 1.PV 1604 za odpadlou
3 odpadá P 2.PV
4 odpadá P 4.PV
5 odpadá P 3.PM
6 odpadá P 4.PM
7 odpadá PO 4.PM
Heichlová Marcela
1 odpadá Nj 3.PM (1.sk)
2 spojeno (To MZ) Aj 1.PA (x1) 1511
2 supl. (Mm MZ) Aj 1.PA (x2) 1511 za odpadlou
4 odpadá Nj 3.PV (2.sk)
6 změna Nj 3.PE (y)+
7 změna Nj 3.PE (y)+
Hethová Renata
2 odpadá MAR 2.PM
3 odpadá EKO 4.PM
5 odpadá PO 2.PM
6 odpadá Pce 3.PM
7 odpadá Pce 3.PM
Horvát Josef
1 odpadá KM 4.PA (str)
2 odpadá KM 4.PA (str)
Chladová Krista
1 odpadá Nj 3.PM (2.sk)
4 odpadá Nj 3.PV (1.sk)
6 odpadá Nj 4.PV
7 odpadá Nj 4.PV
Ivan Karel
1 odpadá OúV 4.PA (dopr)
2 odpadá OúV 4.PA (dopr)
Kábrtová Hana
1 odpadá Čj 4.PV
4 odpadá Čj 4.PE
5 supl. (Ht MZ) Čj 2.Z 1606 za odpadlou
5 odpadá Čj 3.PD
Kalčicová Lenka
2 odpadá ICT 2.PA (dopr)
Koukal Stanislav
2 odpadá MEC 2.PA (str)
3 supl. (Gá MZ) MEC 1.PA (str) 4217 za odpadlou
3 odpadá MEC 2.PA (dopr)
4 odpadá MnT 4.PA (dopr)
Kurfürst Rostislav
5 supl. (Bt MZ) TV 2.O (1sk) 5171 za odpadlou
7 odpadá TV 4.PA
Látal Luboš
3 supl. (Šp MZ) E 3.E 2124 za odpadlou
5 odpadá AT 4.PE
6 odpadá MTRP 4.PT
7 odpadá ELM 4.PE (1sk)
8 odpadá ELM 4.PE (1sk)
9 odpadá ELM 4.PE (1sk)
Měřínský Zdeněk
7 odpadá PCOP 2.PA (pcs2)
8 odpadá PCOP 2.PA (pcs2)
9 odpadá PCOP 2.PA (pcs2)
Milfaitová Yvetta
3 odpadá TV 2.PT (2sk)
4 odpadá TV 2.PM
Novotná Věra
1 odpadá Čj 2.PV
2 odpadá Čj 2.PV
7 odpadá ON 2.PM
Novotný Radek
3 změna ICT 4.PE+
Pokorná Vendula
5 odpadá EKO 4.PV
6 odpadá Aj 3.PE (x1)
7 odpadá Aj 3.PE (x1)
Pýcha Josef
2 odpadá ESP 4.PE
5 změna TK 1.E 1511
Sebjánová Michaela
7 odpadá M 2.PT
Sinkulová Iva
2 odpadá TV 3.PV
3 odpadá TV 3.PT (2sk)
5 odpadá TV 2.PE
Smutný Lukáš
4 odpadá PVA 3.PT (2sk)
7 odpadá PVA 3.PT (1sk)
Soukup Karel
1 odpadá PCOP 3.PT (1sk)
2 odpadá OS 2.PT (1sk)
5 odpadá TVB 2.PT (2sk)
6 odpadá TVB 2.PT (2sk)
Soukup Miroslav
4 odpadá ST 4.PA (str)
5 odpadá ST 4.PA (str)
Strnadová Olga
1 změna EKO 3.E 1510
3 odpadá EKO 3.PS
4 přesun << EKO 3.A 1510 z 7. hod
5 supl. (Má MZ) EKO 1.PV 1602 za odpadlou
5 odpadá EKO 2.PV
6 odpadá UČT 2.PM
7 přesun >> EKO 3.A na 4. hod
Suchan Martin
1 odpadá M 3.PE
5 odpadá M 3.PV
6 supl. (Pá PN) F 1.PV 1706 za odpadlou
Szmuda Josef
2 odpadá EZP 3.PE
5 odpadá ESP 3.PE
6 odpadá ELT 2.PE
Škultétyová Hedvika
1 odpadá Aj 3.PT (2sk)
2 odpadá Aj 3.PT (2sk)
3 odpadá Aj 3.PM (2.sk)
5 odpadá Aj 3.PS (x)
6 odpadá Aj 3.PS (x)
Štoll Martin
1 odpadá PTS 4.PT
2 odpadá PTS 4.PT
3 odpadá PTS 3.PT (1sk)
4 odpadá PTS 3.PT (1sk)
6 odpadá PTS 3.PT (2sk)
7 odpadá PTS 3.PT (2sk)
Šulc Milan
1 odpadá CAD 3.PS
2 odpadá CAD 3.PS
3 odpadá CAD 4.PA (str)
4 odpadá PCOP 2.PT (1sk)
5 odpadá PCOP 2.PT (1sk)
Tříska Karel
2 odpadá M 3.PD
4 odpadá M 2.PE
7 supl. (Pá PN) F 1.PE 1708 za odpadlou
7 odpadá F 2.PE
Vajda Michal
1 odpadá Aj 4.PM (1sk)
3 odpadá Aj 3.PM (1.sk)
6 odpadá Aj 2.PT (1sk)
7 odpadá Aj 4.PT
Vázlerová Miroslava
4 odpadá Čj 3.PS
6 odpadá ON 4.PA
Vlčková Bohuslava
1 odpadá AVT 2.PT (1sk)
2 odpadá AVT 2.PT (2sk)
3 odpadá ICT 2.PA (str)
6 odpadá WWA 3.PT (1sk)
Vrátil Zdeněk
1 odpadá PCOP 2.PE (pce1)
2 odpadá PCOP 2.PE (pce1)
3 odpadá PCOP 2.PE (pce1)
6 přesun << EL 1.E 2115 z 7. hod
7 přesun >> EL 1.E na 6. hod
Wegner Jiří
7 odpadá PCOP 2.PA (pcs1)
8 odpadá PCOP 2.PA (pcs1)
9 odpadá PCOP 2.PA (pcs1)
Změny v rozvrzích tříd
1.A
7 TV 1.sk odpadá (Bt)
1.E
5 TK 1511 změna Pj
6 EL 2115 přesun << Vz z 7. hod
6 TV 2.sk odpadá (Bt)
6 ICT 1.sk odpadá (Pt)
7 EL přesun >> na 18.5. 6. hod
1.PA
2 Aj x1 1511 spojí Hc (To)
2 Aj x2 1511 supluje Hc (Mm)
3 MEC str 4217 supluje Ko (Gá)
1.PE
7 F 1708 supluje Tk (Pá)
1.PV
1 ICT 1.sk odpadá (Pt)
2 P 1604 supluje (Šp)
5 EKO 1602 supluje Stro (Má)
6 F 1706 supluje Sch (Pá)
2.O
5 TV 1sk 5171 supluje Kf (Bt)
2.PA
0. - 13. les. souvislá praxe
2.PE
0. - 13. les. souvislá praxe
2.PM
0. - 13. les. souvislá praxe
2.PT
0. - 13. les. souvislá praxe
2.PV
0. - 13. les. souvislá praxe
2.Z
1 Čj odpadá (Šp)
5 Čj 1606 supluje (Ht)
7 ON odpadá (Šp)
3.A
4 EKO 1510 přesun << Stro z 7. hod
4 OD odpadá (Iv)
5 Aj x odpadá (Maš)
6 Čj odpadá (Šp)
7 EKO přesun >> na 18.5. 4. hod
3.E
1 EKO 1510 změna Stro
3 E 2124 supluje La (Šp)
5 Aj x odpadá (Mm)
3.PE
0. - 13. les. souvislá praxe
3.PD
0. - 13. les. souvislá praxe
3.PM
0. - 13. les. souvislá praxe
3.PS
0. - 13. les. souvislá praxe
3.PT
0. - 13. les. souvislá praxe
3.PV
0. - 13. les. souvislá praxe
4.PA
0. - 13. les. maturitní zkoušky
4.PE
0. - 13. les. ukončení studia
4.PM
0. - 13. les. ukončení studia
4.PT
0. - 13. les. ukončení studia
4.PV
0. - 13. les. ukončení studia
Pedagogické dohledy u tříd - nejsou