Aplikaci nelze spustit: Vypršel časový limit připojení. Časový limit vypršel během fáze po přihlášení. Časový limit pravděpodobně vypršel při čekání, až server dokončí proces přihlášení a zašle zpět odpověď. Mohl také vypršet při pokusu o vytvoření více aktivních připojení. Doba strávená pokusem o připojení k tomuto serveru byla: [Před přihlášením] inicializace=4; handshake=70; [Přihlášení] inicializace=0; ověřování=0; [Po přihlášení] dokončení=14718;